Home

Computersysteem met kinderziektes
Eind november 2013 zijn we overgestapt op een ingrijpend vernieuwde versie van ons computersysteem. Het nostalgische DOS-scherm is verleden tijd. We zijn hoopvol begonnen, maar het systeem valt erg tegen. De afgelopen weken waren een dieptepunt: een deel van de recepten kwam niet aan bij de apotheek, met als gevolg veel chagrijn bij apotheekmedewerkers en patienten (en daardoor uiteindelijk ook veel stress bij ons). We zijn tijdelijk weer teruggegaan naar papieren recepten. Na een update op 20 maart is het weer wat beter (maar nog niet zoals het moet zijn). Het spijt ons erg! Overigens geeft het systeem ons 4 maanden na de omzetting nog erg veel extra werk. Verwerking van post en administratie van consulten kost mij per dag zo twee uur extra. Een paar keer per week zitten we een half uur of een uur aan de lijn met een helpdesk. Al die tijd gaat ten koste van andere zaken. Ik loop erg achter met het schrijven van verwijsbrieven en dergelijke en de spreekuren lopen uit. We hopen dat we nu de opgaande lijn te pakken hebben, maar dat moet uiteraard nog blijken. (31 maart 2014)

Telefoonnummers
De omzetting van de gegevens is goed verlopen. Bijna helemaal goed, maar er is een probleempje: uit de donkere diepten van het computergeheugen zijn soms oude telefoonnummers boven komen drijven. Jongvolwassenen hebben soms opeens weer het telefoonnummer van hun ouderlijk huis. De assistentes vragen daarom sinds de jaarwisseling naar uw telefoonnummers. Het blijkt trouwens dat het ook zonder de vernieuwing van het computersysteem nuttig is om uw gegevens even langs te lopen, want telefoonnummers verouderen tegenwoordig snel. Als u de 'controle' voor de tweede keer krijgt, wilt u dan even aangeven dat we uw nummers al gecontroleerd hebben? Sorry voor de overlast!

Uitwisseling van medische gegevens voor de waarneming
In de komende maanden gaan we u vragen om toestemming te geven voor uitwisseling van medische gegevens voor de waarneming op de huisartsenpost en tijdens vakanties, als onze praktijk gesloten is. Om onze computer open te mogen zetten voor een waarnemend arts bij wie u op het spreekuur bent, moet u eerst persoonlijk aan ons aangeven dat u dat goed vindt. Als u op de praktijk komt, zal de assistente u er een brief over geven. U kunt vervolgens aan de balie een formulier krijgen, invullen en ondertekenen. Invullen kan thuis ook, u kunt een formulier aanmaken op www.ikgeeftoestemming.nl, dat uitprinten en bij ons brengen of - de meest geavanceerde optie - uw toestemming via de genoemde site electronisch aan ons kenbaar maken (u moet dan inloggen met uw DigiD + SMS). Op de genoemde site is ook verdere informatie te vinden over de uitwisseling van medische gegevens. Zo vindt u onder Informatie dezelfde folders die we hier ook bij de balie hebben liggen.

Kleine griepgolf dit jaar!
Hoewel er ook dit jaar veel gehoest wordt in de staart van de winter is er dit jaar geen duidelijke griepgolf. Vorig jaar was die er wel. We hebben in de afgelopen herfst zo'n 485 griepvaccinaties gegeven. Hoe het volgend jaar zal zijn weet niemand, dus wie in aanmerking komt : blijf vooral komen op de jaarlijkse oproep!

Let op het eigen risico!
Met enige regelmaat krijgen we vragen over het eigen risico. Het consult bij de huisarts wordt vergoed, maar wat de huisarts voorschrijft of het onderzoek waar hij u voor stuurt, niet. Hoe zit het? Lees het onder Eigen risico.

Nieuw: orthopedagoog in de praktijk

Sinds 2012 is er een nieuwe eerstelijns orthopedagoog / GZ psycholoog in Schagen! Ilse Broeksma, de echtgenote van dokter Meijer, is gestart met een eigen praktijk. Zij heeft vele jaren ervaring in de jeugdhulpverlening. Zij werkt meestal in de praktijkruimte van de Verloskundigen aan de Oude Slotstraat en soms in de praktijkruimte aan de Korenmolen (de laatste locatie is ook het postadres). Zij is bereikbaar op telefoonnummer 0224-299696. Zie verder op www.ilsebroeksma.praktijkinfo.nl.