Home

Computersysteem met kinderziektes
Eind november 2013 zijn we overgestapt op een ingrijpend vernieuwde versie van ons computersysteem. Het nostalgische DOS-scherm is verleden tijd. We zijn hoopvol begonnen, maar het systeem valt erg tegen. Zo gaat er veel mis bij het versturen van de recepten. In maart bereikten we een dieptepunt en zijn we tijdelijk teruggegaan naar papieren recepten. Na een aantal updates is het weer wat beter (maar nog niet zoals het moet zijn). Het spijt ons erg! Overigens geeft het systeem ons 9 maanden na de omzetting nog erg veel extra werk. Al die tijd gaat ten koste van andere zaken. We doen ons best en hopen op betere tijden. (9 september 2014)

Uitwisseling van medische gegevens voor de waarneming
Sinds april vragen we iedereen die op het spreekuur komt om toestemming te geven voor uitwisseling van medische gegevens voor de waarneming op de huisartsenpost en tijdens vakanties, als onze praktijk gesloten is. Om onze computer open te mogen zetten voor een waarnemend arts bij wie u op het spreekuur bent, moet u eerst persoonlijk aan ons aangeven dat u dat goed vindt. Als u op de praktijk komt, zal de assistente u er een brief over geven met daarbij per huisgenoot een formulier om in te vullen en te ondertekenen. Invullen kan thuis ook, u kunt een formulier aanmaken op www.ikgeeftoestemming.nl, dat uitprinten en bij ons brengen of - de meest geavanceerde optie - uw toestemming via de genoemde site electronisch aan ons kenbaar maken (u moet dan inloggen met uw DigiD + SMS). Op de genoemde site is ook verdere informatie te vinden over de uitwisseling van medische gegevens. Zo vindt u onder Informatie dezelfde folders die we hier ook bij de balie hebben liggen. Meer lezen hierover? Zie Toestemming beschikbaarheid medisch dossier.

Let op het eigen risico!
Met enige regelmaat krijgen we vragen over het eigen risico. Het consult bij de huisarts wordt vergoed, maar wat de huisarts voorschrijft of het onderzoek waar hij u voor stuurt, niet. Hoe zit het? Lees het onder Eigen risico.

Nieuw: orthopedagoog in de praktijk

Sinds 2012 is er een nieuwe eerstelijns orthopedagoog / GZ psycholoog in Schagen! Ilse Broeksma, de echtgenote van dokter Meijer, is gestart met een eigen praktijk. Zij heeft vele jaren ervaring in de jeugdhulpverlening. Zij werkt meestal in de praktijkruimte van de Verloskundigen aan de Oude Slotstraat en soms in de praktijkruimte aan de Korenmolen (de laatste locatie is ook het postadres). Zij is bereikbaar op telefoonnummer 0224-299696. Zie verder op www.ilsebroeksma.praktijkinfo.nl.