Home

Praktijk gesloten voor nieuwe patiënten

Met ingang van 1 januari 2017 is de praktijk gesloten voor nieuwe patiënten. De reden: we hebben het te druk. We maken een uitzondering voor: nieuwe gezinsleden van mensen die al bij ons zijn ingeschreven (denk aan geboorte, trouwen, samenwonen, kinderen die (weer) bij een ouder gaan wonen etc.) en voor mensen die in het verleden bij ons waren ingeschreven, een tijdje elders hebben gewoond en nu weer terugkomen naar Schagen. Verder zijn we (bij toerbeurt en in samenwerking met de andere Schager huisartsen) open voor tijdelijke opnames in De Bron of het hospice.

Vroege vogels

Sinds januari 2015 begin ik om 7.10 uur met het spreekuur. De deur gaat open om 7.00 uur. Dit geldt voor de maandag, de dinsdag, de woensdag en de vrijdag. De assistente is er vanaf 8.00 uur. Tot 8.00 uur zijn we telefonisch niet bereikbaar, dus voor spoed moet u tussen 7.00 en 8.00 uur nog steeds de Centrale Huisartsenpost bellen. De verwachting is, dat u ergens in 2017 via deze website zelf een afspraak kunt maken voor dit eerste uur. Tot die tijd belt u één of meer dagen van te voren met de assistente.

Veranderingen bij de apotheek
Sinds 1 september 2015 heeft de apotheek in Schagen een nieuwe eigenaar en een nieuwe naam: ACN apotheek Schagen. Onlangs heeft de nieuwe eigenaar de apotheek aan de Nieuwstraat verhuisd en meteen weer wat nieuw leven ingeblazen. De apotheek zit nu in het oude pand van de Action en u kunt er niet alleen terecht voor op tijd aangevraagde herhaalrecepten, maar ook voor nieuwe medicatie die u net op het spreekuur hebt voorgeschreven gekregen. Medicatie die veel wordt voorgeschreven is op beide locaties aanwezig, maar het assortiment in de apotheek aan de Zuiderweg blijft groter.

De apotheek wil graag voorkomen dat u voor niets naar de apotheek komt voor uw herhaalrecepten. U kunt zich daarom aanmelden voor een nieuwe service, waarbij u een electronisch berichtje krijgt zodra uw bestelling klaar ligt. Voor de details zie www.apotheekschagen.nl.

Uitwisseling van medische gegevens voor de waarneming
Sinds april 2014 vragen we iedereen die op het spreekuur komt om toestemming te geven voor uitwisseling van medische gegevens voor de waarneming op de huisartsenpost en tijdens vakanties, als onze praktijk gesloten is. Om onze computer open te mogen zetten voor een waarnemend arts bij wie u op het spreekuur bent, moet u eerst persoonlijk aan ons aangeven dat u dat goed vindt. Als u op de praktijk komt, en u hebt nog geen formulier ingeleverd, dan zal de assistente er naar vragen! Bent u de formulieren en/of de folder kwijt, dan kunt u nieuwe halen bij de assistente. 

Meer lezen hierover? Zie Toestemming beschikbaarheid medisch dossier.

Let op het eigen risico!
Met enige regelmaat krijgen we vragen over het eigen risico. Het consult bij de huisarts wordt vergoed, maar wat de huisarts voorschrijft of het onderzoek waar hij u voor stuurt, niet. Hoe zit het? Lees het onder Eigen risico.

Op zoek naar een psycholoog voor uw kind of adolescent?

Ilse Broeksma, de echtgenote van dokter Meijer, is in 2012 gestart met een eigen praktijk als GZ-psycholoog en orthopedagoog. Zij heeft vele jaren ervaring in de jeugdhulpverlening. Zij werkt meestal in de praktijkruimte van de Verloskundigen aan de Oude Slotstraat en soms in de praktijkruimte aan de Korenmolen (de laatste locatie is ook het postadres). Zij is bereikbaar op telefoonnummer 0224-299696. Zie verder op www.ilsebroeksma.praktijkinfo.nl.