Home

Vroege vogels
Wegens grote drukte begin ik sinds 1 januari 2015 om 7.10 uur met het spreekuur. De deur gaat open om 7.00 uur. Dit geldt voor de maandag, de dinsdag, de woensdag en de vrijdag. De assistente is er vanaf 8.00 uur. Tot 8.00 uur zijn we telefonisch niet bereikbaar, dus voor spoed moet u tussen 7.00 en 8.00 uur nog steeds de Centrale Huisartsenpost bellen. De verwachting is, dat u voor het einde van 2016 via deze website zelf een afspraak kunt maken voor dit eerste uur. Tot die tijd belt u één of meer dagen van te voren met de assistente.

Veranderingen bij de apotheek
Sinds 1 september 2015 heeft de apotheek in Schagen een nieuwe eigenaar en een nieuwe naam: ACN apotheek Schagen. Al eerder zijn er een paar zaken veranderd bij de apotheek: de herhaalmedicatie is later beschikbaar en de apotheek aan de Nieuwstraat kan geen (spoed)recepten meer klaar maken. Aanvragen voor herhaalmedicatie gedaan bij de huisarts voor 10.00 uur liggen nu in principe vanaf 14.00 uur twee werkdagen later voor u klaar bij de apotheek waar u staat ingeschreven, dus één dag later dan vroeger. Als u het recept eerder nodig hebt dan moet u naar de Zuiderweg. Hetzelfde geldt voor nieuwe medicatie die is voorgeschreven tijdens een consult of een visite: hebt u het dezelfde of de volgende dag nodig dan moet u naar de apotheek aan de Zuiderweg. Als dat bezwaarlijk is kunt u bij ons verzoeken om bezorging van de medicatie!

De apotheek wil graag voorkomen dat u voor niets naar de apotheek komt voor uw herhaalrecepten. U kunt zich daarom aanmelden voor een nieuwe service, waarbij u een electronisch berichtje krijgt zodra uw bestelling klaar ligt. Voor de details zie www.apotheekschagen.nl.

Uitwisseling van medische gegevens voor de waarneming
Sinds april 2014 vragen we iedereen die op het spreekuur komt om toestemming te geven voor uitwisseling van medische gegevens voor de waarneming op de huisartsenpost en tijdens vakanties, als onze praktijk gesloten is. Om onze computer open te mogen zetten voor een waarnemend arts bij wie u op het spreekuur bent, moet u eerst persoonlijk aan ons aangeven dat u dat goed vindt. Onlangs hebben we formulieren en folders aan huis bezorgd bij wie nog geen toestemming had gegeven. Als u op de praktijk komt, en u hebt nog geen formulier ingeleverd, dan zal de assistente er naar vragen! Bent u de formulieren en/of de folder kwijt, dan kunt u nieuwe halen bij de assistente. 

Meer lezen hierover? Zie Toestemming beschikbaarheid medisch dossier.

Let op het eigen risico!
Met enige regelmaat krijgen we vragen over het eigen risico. Het consult bij de huisarts wordt vergoed, maar wat de huisarts voorschrijft of het onderzoek waar hij u voor stuurt, niet. Hoe zit het? Lees het onder Eigen risico.

Op zoek naar een psycholoog voor uw kind of adolescent?

Ilse Broeksma, de echtgenote van dokter Meijer, is in 2012 gestart met een eigen praktijk als GZ-psycholoog en orthopedagoog. Zij heeft vele jaren ervaring in de jeugdhulpverlening. Zij werkt meestal in de praktijkruimte van de Verloskundigen aan de Oude Slotstraat en soms in de praktijkruimte aan de Korenmolen (de laatste locatie is ook het postadres). Zij is bereikbaar op telefoonnummer 0224-299696. Zie verder op www.ilsebroeksma.praktijkinfo.nl.