Home

VAKANTIE OP KOMST!

Van 26 februari t/m 2 maart is de praktijk gesloten vanwege vakantie. Waarneming door de praktijk van dr. Mospan. Denkt u hierom bij het aanvragen van herhaalrecepten?

PRAKTIJK GESLOTEN VOOR NIEUWE PATIENTEN

Met ingang van 1 januari 2017 hadden we de praktijk gesloten voor nieuwe patiënten. Een van de andere praktijken wilde groeien. 

Maar....

de toestroom van nieuwe patienten levert zo veel werk op dat we als Schager huisartsen hebben besloten om de nieuwe patienten te spreiden en voorlopig beurtelings een week hiervoor open te zijn. Van 12 - 16 februari 2018 is dokter Schoen van praktijk De Nes (0224-215600) aan de beurt.

Vroege vogels

Sinds januari 2015 begin ik om 7.10 uur met het spreekuur. De deur gaat open om 7.00 uur. Dit geldt voor de maandag, de dinsdag, de woensdag en de vrijdag. De assistente is er vanaf 8.00 uur. Tot 8.00 uur zijn we telefonisch niet bereikbaar, dus voor spoed moet u tussen 7.00 en 8.00 uur nog steeds de Centrale Huisartsenpost bellen. De verwachting is, dat u op korte termijn via deze website zelf een afspraak kunt maken voor dit eerste uur. Tot die tijd belt u één of meer dagen van te voren met de assistente.

Uitwisseling van medische gegevens voor de waarneming
Sinds april 2014 vragen we iedereen die op het spreekuur komt om toestemming te geven voor uitwisseling van medische gegevens voor de waarneming op de huisartsenpost en tijdens vakanties, als onze praktijk gesloten is. Om onze computer open te mogen zetten voor een waarnemend arts bij wie u op het spreekuur bent, moet u eerst persoonlijk aan ons aangeven dat u dat goed vindt. Als u op de praktijk komt, en u hebt nog geen formulier ingeleverd, dan zal de assistente er naar vragen! Bent u de formulieren en/of de folder kwijt, dan kunt u nieuwe halen bij de assistente. 

Meer lezen hierover? Zie Toestemming beschikbaarheid medisch dossier.

Let op het eigen risico!
Met enige regelmaat krijgen we vragen over het eigen risico. Het consult bij de huisarts wordt vergoed, maar wat de huisarts voorschrijft of het onderzoek waar hij u voor stuurt, niet. Hoe zit het? Lees het onder Eigen risico.

Op zoek naar een psycholoog voor uw kind of adolescent?

Ilse Broeksma, de echtgenote van dokter Meijer, is in 2012 gestart met een eigen praktijk als GZ-psycholoog en orthopedagoog. Zij heeft vele jaren ervaring in de jeugdhulpverlening. Zij werkt meestal in de praktijkruimte van de Verloskundigen aan de Oude Slotstraat en soms in de praktijkruimte aan de Korenmolen (de laatste locatie is ook het postadres). Zij is bereikbaar op telefoonnummer 0224-299696. Zie verder op www.ilsebroeksma.praktijkinfo.nl.