EPD

Zoals u ongetwijfeld weet is het landelijke Electronisch Patientendossier (EPD) afgeblazen door de Eerste Kamer. Moeten we er rouwig om zijn? Voor een deel wel, het was bijvoorbeeld de bedoeling dat de dienstdoende huisarts op de huisartsenpost via het zogeheten Landelijke Schakelpunt zonodig (een selectie van) uw gegevens bij onze praktijk kon inkijken. In het afgelopen jaar hebben we -met gedeeltelijke subsidie van het ministerie- hardware vernieuwd, nieuwe software geinstalleerd en zijn er paslezers geplaatst in de praktijk, maar waarschijnlijk kunnen we er maar weinig mee. We hebben nu de bijzondere situatie dat we technisch gezien alles voor elkaar hebben voor communicatie via het Landelijk Schakelpunt (LSP), maar dat het hele EPD op losse schroeven staat. Het ministerie laat heel weinig horen, het zou zomaar kunnen dat de minister het afschieten van het plan (van haar voorganger) door de Eerste Kamer gebruikt als een gemakkelijke bezuiniging. Hoe het verder zal gaan is nu nog niet te zeggen.

(30 juni 2011)