Toestemming beschikbaarheid medisch dossier

Toestemming nodig voor het uitwisselen van gegevens - de doorstart van het LSP

Enkele jaren geleden (vanaf 2007) is een begin gemaakt met het toegankelijk maken van electronische medische dossiers. Via het LSP (landelijk schakelpunt) kunnen artsen, apotheken en ziekenhuizen gegevens uitwisselen. In de afgelopen jaren is daar maar weinig gebruik van gemaakt. Maar sinds 2015 is daar ook in onze regio verandering in gekomen. Het oudere en onveiligere uitwisselingssysteem OZIS wordt afgeschaft. Inmiddels zijn de dienstapotheek en de huisartsenpost overgestapt naar het LSP. 

Voor het LSP is afgesproken dat er alleen gegevens mogen worden uitgewisseld als daarvoor persoonlijk toestemming is gegeven. Sinds 1 april 2014 vragen we daarom uw toestemming voor het beschikbaar stellen van een uittreksel uit uw patientendossier. Het gaat om twee dingen: 1. een uittreksel voor WAARNEMING door een andere HUISARTS (op onze huisartsenpost of eventueel op een andere huisartsenpost of huisartsenpraktijk in de regio wanneer u daar hulp nodig hebt) en 2. uw MEDICATIEDOSSIER (lijst van door u op dat moment gebruikte medicijnen + uw medicijnallergieen), te gebruiken door bijvoorbeeld de specialist in het ziekenhuis die wil nagaan wat hij u kan voorschrijven, door de ziekenhuisapotheker bij opname of door een apotheker elders in het land die wil controleren of hij uw recept wel veilig kan afleveren.
De collega-huisartsen in Schagen die in de vakantieweken of op woensdagmiddag waarnemen (dokter Boot, dokter Mospan (opvolgster van dokter Sleutelberg), dokter Mantel en dokter Schipper (opvolgsters van dokter Pauw)) kunnen nog veel meer inzien: zij kunnen op afstand in ons computersysteem werken. 

Er is bij nogal wat mensen een grote angst dat jan en alleman kan inkijken in de dossiers. Maar dat is niet terecht. Het systeem zit goed in elkaar. Als huisarts heb ik een pasje met pincode waarmee ik moet inloggen om gegevens van andere huisartsen te kunnen inzien. En als ik al misbruik zou maken van m'n inzagemogelijkheden, dan kan ik eenvoudig op de vingers getikt worden door de huisarts bij wie ik inkijk. We kunnen u daarom met een gerust hart aanraden om wel toestemming te geven.

Inmiddels hebt u toestemmingsformulieren en een folder gekregen als u op de praktijk kwam, of de formulieren en de folder zijn bij u thuis bezorgd. Als u nog geen formulier hebt ingevuld willen we u vragen dat alsnog te doen. Als u op de praktijk komt zullen de assistentes u er waarschijnlijk naar vragen. Als u de formulieren of de folder kwijt bent kunt U nieuwe halen bij de balie. U kunt ook op de site www.ikgeeftoestemming.nl met uw DigiD (+SMS) toestemming geven aan ons en/of aan de apotheek om uw gegevens beschikbaar te stellen aan een waarnemend apotheker of een waarnemend huisarts. Op www.vzvz.nl/informatiepunt kunt u meer informatie vinden. U kunt daar ook de al genoemde folder downloaden met de titel; 'Uw medische gegevens electronisch delen? Alleen met uw toestemming'.