Eigen risico

Het eigen risico in de zorg is per 1 januari 2013 opnieuw verhoogd. Iedere volwassene moet de eerste 350 euro die hij of zij gebruikt aan basiszorg zelf betalen. Uitzondering is huisartsenzorg en verloskundige zorg, daarvoor geldt geen eigen risico. De tandarts valt niet onder de basiszorg, meestal de fysiotherapeut etc. ook niet (die zitten in de tandarts verzekering en de aanvullende verzekering). Wel basiszorg is bijvoorbeeld medicatie, laboratoriumonderzoek (bloedafnames, kweken, SOA testen), rontgenfoto's en bezoek aan een specialist. En dan geldt dus een eigen risico. De bedoeling is dat u even nadenkt voordat u allerlei zorg 'consumeert'. Of dat werkt? We weten het eigenlijk niet. Op zich kan het geen kwaad om even kritisch te kijken of je het laboratoriumonderzoek of die foto wel nodig hebt. Dat geldt voor de patient, maar ook voor de dokter. Aan de andere kant dreigt het gevaar dat patienten een belangrijk onderzoek niet laten doen of onmisbare medicatie niet slikken, omdat het te duur wordt. Gelukkig is er ook dit jaar geen financiele drempel om de huisarts te bezoeken. Wij kunnen u hopelijk goed adviseren over de noodzaak van onderzoek of behandeling. Voor alle duidelijkheid: er is geen eigen risico voor kinderen tot 18 jaar. En voor wie van heel weinig rond moet komen is er misschien een financiele tegemoetkoming.

Voor meer informatie: www.rijksoverheid.nl/zorgverzekering