NIVEL Zorgregistraties

Mijn voorganger, dokter Ruitenberg, was al deelnemer aan een landelijk registratiesysteem voor huisartsen, LINH. Dit registratiesysteem, waar ruim 80 huisartsenpraktijken, verspreid over Nederland, aan meedoen, wordt georganiseerd door het NIVEL, het onderzoeksinstituut voor de gezondheidszorg in Utrecht. De registratie wordt gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Bijvoorbeeld over hoe vaak mensen met een bepaalde klacht bij de huisarts komen, over of de huisarts dat dan zelf behandelt of doorverwijst, over wat voor medicatie er zoal gebruikt wordt bij een bepaalde aandoening, enzovoorts. Ik heb het deelnemerschap bij de overname voortgezet. Kort geleden is er wat aan het registratiesysteem gewijzigd. Er worden nu ook gegevens verzameld bij bijvoorbeeld fysiotherapeuten. De naam is gewijzigd in "Zorgregistraties eerste lijn". Als huisarts werk ik hier graag aan mee. Ik hoop dat u ook wilt meewerken. Wilt u meer weten? Kijk op www.nivel.nl/zorgregistraties of neem een folder mee bij de balie.